Guideturernas fokus: Svensk-tyska kopplingar

Utforska hur Tyskland och tyskarna influerade Sveriges medeltid!

Guideturer med fokus på Tysk-svenska kopplingar på engelska, svenska eller tyska 
Vi erbjuder flera olika guidade Stockholms-turer och stadsvandringar med fokus på tysk-svenska kopplingar genom historiens gång. Fokusen är främst på medeltiden och runt den reformatoriska perioden under 1520-talet.

Dessa turer kan guidas på svenska, engelska eller tyska (tyska via förfrågan). Vill du ha en tur på tyska bland de svenska eller engelska vi erbjuder hör av er. Just nu är dessa endast tillgängliga via email-förfrågan och pris är beroende på antal som vill boka.

Det Tyska Stockholm – en medeltida guidetur
Utforska de tyska delarna av Gamla Stan och hör om Tyska kyrkan. Utforska de stora influenserna Tyskland haft på Stockholm och Sverige under medeltiden. Detta inkluderar inte minst inverkar på språket.
Redan 1350 bestod halva populationen i Stockholm av tyskar, de arbetade främst som konstnärer och handelsmän. Några av dem har lämnat spår som en av under 1400-tales stora giftermålsskandaler där själva Ärkebiskopen var tätt involverad. Lär dig, och upplev, både kända och okända platser på denna stadsvandring genom Stockholm.

Boka Uppsala tysk-fokuserade historiska stadsvandring – lär dig om stadens tyska kopplingar
Visste du att Uppsala domkyrka, nordens största kyrka, är byggde i tysk-baltisk stil? Eller att halva stadens population var tyska redan under mitten av 1300-talet. Många hjälpte till att bygga upp Uppsala som staden är idag. Kanske visste du även att tyska universitet var de som dit fler Svenska kyrkomän åkte till för att studera under medeltiden.

Tyska handelsmän och borgare ägde både hus och land i Uppsala stad. Lär dig mera om dem under ditt besök. Även flera framstående vetenskapsmän vid universitetet kom från Tyskland, eller det då Svenska Pommen. Turen är 1-2h lång och kan bokas på svenska, engelska eller tyska vid förfrågan. Priset är beroende på antal som bokat.

Upptäck Tysklands influens i Sveriges medeltida kyrkor
Viste du att Tyskland har varit en stor influens under Svensk medeltid. Boka en kyrkohistorisk tur, med speciellt tyskt fokus. Priset är beroende på antal som bokar.

Den guidade turen reser till flera olika kyrkor och utforskar ett unikt kulturhistorik arv. Fokusen är Svensk-tyska samband och spår av tysktillverkade föremål eller anknytningar.
Utforska tysken Albertus Picturs kända målningar i Täby kyrka, medeltida kors och olika tysktillverkade altarskåp. Utforska handelsförbindelserna länderna emellan.
Lyssna om berättelser från tysk missionärer i Sverige under Vikingatiden, och hur det utvecklade sig till en strid om de nordiska provinserna vilket ledde till att Sverige fick sitt ärkebiskopssäte.

Under turen utforskas även handelsförbindelser mellan Hansan och Sverige samt hur tyska rådmän var deltagande i Sveriges reformation samt svenska vikingar räder in på tyskt område.
Turens fokus är dock på medeltiden, en tid där över hälften av städernas population var tyskar. Denna tur kan göras på svenska eller engelska eller med tysk tolk.

Uppsala Cathedral Precht pulpit 1719
Private Transported Stockholm City Tour 3h including Vasa Museum Image 1