Hoppa över till primär navigering Hoppa över till innehåll Hoppa över till sidfot

Historiska vandringar och guidningar inom Vallentuna kommun

Res tillbaka i tiden till ett annorlunda Sverige!

Ny guidetur, boka idag!

Upptäck Vallentuna på nytt, få nya perspektiv!
Oavsett om du bor här, eller om du bara är på besök, ger ett besök med en professional guide mycket mer än du tror. Det ger dig ett nytt perspektiv, ett lärande och ett nytt sätt att se på för dig kanske helt vardagliga platser.

Här nedan ser du våra vandringar och transporterade turer som går till Vallentuna kommuns unika fornlämningar där du blir guidad på plats i naturen av en kunnig, skicklig och auktoriserad guide.

Oavsett om du är lokalbo som vill veta mera om platsen du bor på eller turist inom Sverige kommer du få se förstklassiga och riktigt coola platser. Du kommer få en helt ny bild av de platser du kommer till med Sweden History Tours guidade tema-turer.

Passa på att transporteras till en helt ny tid och plats!!
a group of people standing in the grass

Se alla guidningar inom Vallentuna kommun, boka nu!

Från kr195

Möt den mörka folktron, blodiga helgonlegender, och mardrömsväsen kring halloween och Allhelgona. Upptäck bakgrunden till Halloween-firandet och Allhelgona. Boka din biljett till det exklusiva eventet bara tillgängligt runt Halloween här!

Ren text tur för tur av de ovan + några till (ifall du inte vill klicka runt mellan de olika).
Vill du inte klicka runt så mycket så läs här.

Guidad stadsvandring – Forntid i Vallentuna centrum, 1h
Upplev Vendeltid i Vallentuna centrum. Möt en Rinker, en beväpnad krigare och soldat av hög rang, vars namn var “Skriande Höken” (“HaukR” på runsvenska) hittades på en tärningsbit ur ett gravfynd mitt i Vallentuna centrum.
Han styrde den omgivande bygden under slutet av 500-talet och början av 600-talet och fick en mäktig begravning som arkeologerna hittade under 1980-talet där nuvarande centrum bygges ut till vad det är idag.

I turen ingår

* Om det moderna Vallentunas framväxt med Stationssamhället Vallentuna då järnvägen kom hit, samt före och efter det. Illustreras med utsnitt av historiska kartor samt bilder mm.

* Om Bronsålderns Vallentuna, då den första bosättningen och kröngraven som anlades på en liten ö.

* Om Rinkersystemet och det forntida Tuna – en mäktig centralplats. Om splittringen av centralplatsen Tuna på 400- eller 500-talet och det som sedan växer fram samt de fantastiska fynden och den vendeltida Rinkern och krigaren HaukR’s grav

* Se en sten med bevarade älvkvarnar eller skålgropar, en sten där man offrat till gudarna

Detta och mer än så ingår i vandringen “Forntid i Vallentuna centrum”.

Transporterade guidade turer i bil / cykelturer
Det finns flera olika spännande i bil transporterade guidade rundturer vi erbjuder. Här följer en lista på några av dessa. Dessa går att boka via hemsidan eller mejla oss med en förfrågan.

Vikingatid, bronsålder och kyrkohistoria i Markim (3h)
Följ med oss till vikingatidens slut och den svenska och lokala kristendomens begynnelse.

Vi startar vår rundtur i Vallentuna. Sedan åker vi via Markims kyrka. Efter besöket utanför kyrkan rör vi oss vidare till Snåttsta gård. Vid Snåttsta reste Inga av Svartsjölandet 4 runstenar till sin döde make Ragnfast.
Vi tar er sedan vidare genom det uppländska kulturlandskapet och rör oss mellan pittorerska gårdar.
Vid Vaxtuna berättar vid om vikingarnas begravningstraditioner och här kan vi även äta en ev. matsäck. Vi berättar sedan om Vendeltidens invånare vid Kööhögen, Sveriges kanske första arkeologiska utgrävningsplats.
Åker vi bil fortsätter färden till Husbyöhns Islandshästgård och stop vid ett antal olika runstenar som berättar om socknens människor under Vikingatiden.

Beräknad tidsåtgång:
Som en vandring med start vid Markims kyrka: ca 5 timmar
Med cykel: 2,5 timmar
Med bil: 3 timmar

 

Vikingatid till Vasatid – Historien i Orkesta (2h)
Vi startar vår rundtur i Vallentuna eller vid Lindholmens station och tar oss sedan till fots, med cykel eller bil till Vasakullen.

Vid ruinen av Gustav Vasas mormors hem får ni höra om Vasatid, Gustavs pappas förbannelsebrev då han förstört prästen i Frösundas hem och utfört brottsligt våld mot hans tjänarinna och självfallet även Reformation.

Därefter fortsätter vi genom Orkesta socken. Vi guidar er vid olika gravfält och berättar om svensk/lokal kyrkohistoria utanför Orkesta kyrka. Vid kyrkan finns också 5 runstenar, vi berättar om runor och runstenarnas betydelse. Förutom det besöker vi ett vikingatida gravfält.

Beräknad tidsåtgång
Till fots: 5 timmar
Med cykel: 2,5 timmar
Med bil: 2 timmar

Dessa två turer ovan kan kombineras till en Sveriges Historia-tur till den forna världsarvskandidaten Markim-Orkesta 4h.

 

Transporterad tur runt Angarnsjöängen – Bland vikingar, skålgropar och vendelgravar (4h)
Följ på en 4h, eller i utökad form 5h, lång guidad tur i bil. Detta är en transporterad tur runt Angarnsjöängen, eller i Östra Vallentuna kommun, där ni upplever den rika runstensbygdens vikingahistoria! Det gör även ett besök i Bronsåldern via ett besök vid Ormstaskolans gravfälts skålgropar, ett fornborgsbesök, samt besöker en av Sveriges häftigaste bronsåldersristningar; Örstaristningen.

Starten för turen är antingen i Stockholm eller vid Vallentuna station. Därifrån börjar resan tillbaka 1000 år i tiden. Vi besöker flera sevärdheter från vikingatiden. Vi besöker under turen Vada Sjökullar, Lingsbergs runstensbro och fornborg, runstenarna vid Angarns kyrka. Ormstaskolans gravfält samt Örstaristningen.

Lingsbergs runstensbro
En unik runstensbro vid Angarnsjöängens kant som härstammar från äldre järnåldern. Här kan vi även besöka en folkvandringstida fornborg.

Vada Sjökullar
Vid Vada sjökullar berättar vi om vendeltiden, epoken som lade grunden till vikingatiden.Vi kan inte förstå vikingatiden om vi inte förstår vendeltiden.

Örstaristningen
Vid Örsta finns en av Sveriges största figur-ristningar från Bronsåldern, vi tar en kort vandring genom skogen (10 min) för att komma till platsen.

Angarns kyrka
Vid de olika runstenarna bredvid Angarns kyrka berättar vi om runstenarna och deras koppling till kristendomen. Hör om den tidiga kyrkan i Sverige och hur den skilde sig från katolicismen.

Ormstaskolans gravfält
Här besöker vi ett flertal skålgropar samt utforskar de vikingatida gravar som söker sig precis bredvid skolan. Hör om begravningsritualer och b.la. hur man på bästa sätt får in en människas ben i en begravningskruka under Vikingatiden.

Transporterad tur – Vikingar runt Vallentunasjön  inkluderat Världsarvskandidaten Markim-Orkesta (5-8h)
Åk i egen bil, tur-bilen eller buss beroende på gruppstorlek.

Hör om vikingatiden runt Vallentunasjön, se ikoniska runstenar, gravfält och tingsplatser som den vikingatida eliten reste. Hör om deras liv och de vanliga vikingarnas liv och om kopplingen till det lika rika trakterna Markim-Orkesta.

Se Skålhamrastenarna som Ulv i Borresta i Orkesta lät resa åt sin frände Ulv i Skålhamra och se de runstenar som restes efter Ulv i Borresta vid Orkesta kyrka.

Hör om Estrid vid Broby Bro, kvinnan som växte upp vid Inga i Snåttstas gård i Markim och Ingas mäktiga historia och de runstenar hon reste runt sin gård för att befästa sin ställning i bygden!

Hör om detta och mycket mycket med under en underhållande och spännande tur i två fornlämningsrika bygder.

 

Transporterad tur – I Vikingatidens spår inkluderat en stadsvandring i Sigtuna
3h/5h/8h med vikingatida fokus

Gör ett besök till vikingatiden för några timmar!  Vi reser tillsammans tillbaka 1000 år i tiden.
Upphämtning och avlämning vid ert hotell eller boende i Stockholms innerstad ingår!
Lär dig allt om den spännande och ikoniska vikingatiden. Besök en rad spännande, häftiga och ikoniska platser i själva hjärtat av vikingatidens värld, platsen där de flesta av Sveriges runstenar finns; Runriket i Vallentuna ca 2.5 mil norr om Stockholm.

De olika turerna har olika stop och de redovisas här var för sig.
* Endast 8h-turen inkl. ett besök i Sigtuna.
* Lunchstop är inkluderat i 5h och 8h-turen.
* 3h kan även ses via cykel eller fotvandring.
* Alla turtider räknar med upphämtning och avlämning i centrala Stockholm, om du startar i Vallentuna eller Täby kan det finnas tid för flera stop.

3h I Vikingatidens spår
Denna guidetur börjar antingen i Stockholm med hotellupphämtning eller vid Vallentuna station. Vi besöker här 4 vikingatida sevärdheter, Arkils tingstad, Jarlabankes bro, Vallentuna kyrka, Broby bro (samt vid en Vallentunastart även Gällsta). Stopen är

* Arkils Tingstad
Vikingatida lag och ordning vid en av Sveriges mest välbevarade tingsplatser. Här får du höra om det vikingatida samhället, hur det styrdes av stormännen vid tingsplatsen. Lär dig också om runor, runstenar, vikingarnas lagar och moral, kommunikationsleder och fartyg.

* Jarlabankes Bro
Möt stormannen Jarlabanke. Vid Jarlabankes bro får du höra historien om den uppländska stormannen Jarlabanke. Han var en mycket stolt (eller ska man säga skrytig) man som reste flera runstenar för hedra sig själv. Han reste dem också med han levde, vilket inte hörde till vikingatidens vanligheter.

* Broby Bro
Vi besöker runstenarna och se ut över den tidigkristna gravgård där vikingakvinnan Estrid begravdes.

* Vallentuna kyrka
Hör om Vallentuna kyrka, Se tidigmedeltida stenmästar-signaturer, runstenar och en häftig kyrka.

* Gällsta (är med vid en start vid Vallentuna station)
Vid Gällsta finns flera runstenar som berättar om en släkt i 4 generationer. Hör om släktgårdar och själva släktens betydelse i det vikingatida samhället. Lär dig också om hur en vikingatida gård var uppbyggd.


Transporterad tur – 5h i Vikingatidens spår

Denna guidetur börjar antingen i Stockholm med hotellupphämtning eller vid Vallentuna station. Stopen är

* Vallentuna kyrka
Hör om tidigmedeltiden och kyrkohistoria, se stenmästarsignaturar, runstenar mm.

* Vada Sjökullar
En vendeltida centralplats, besök tre mäktiga stormannahögar.

* Lingsbergs bro
En vacker runstensbro i ”vildmarken”, även möjligt fornborngsbesök.

* Arkils tingstad
Lag och ordning under vikingatiden, vid en av Sveriges mest välbevarade tingsplatser.

* jarlabankes bro
Möt stormannen Jarlabanke, och två av de fyra runstenar han reste vid bron efter sig själv.

* Broby bro
Platsen där Vikingakvinnan Estrid reste flera runstenar efter sin familj, hör om det arkeologerna tror är hennes skelett och det tidigkristna gravfält som hittade här.

Transporterad tur – 8h Vikingatid inkl. Stadsvandring i Sigtuna
Denna guidetur börjar antingen i Stockholm med hotellupphämtning eller vid Vallentuna station. Stoppen är

* Stadsvandring i Sigtuna inkl. lunchstop
Lär känna Sveriges äldsta stad! Vikingatidens stad, museet, kyrkoruiner, klosterkyrkan mm

* Nordians hög
Ett besök till Vendeltidens stormannahem, se en av Vendeltidans mäktigaste storhögar i Ås-Husby.

* Husbyöhns Islandshästgård
Se vikingatidens hästar och en vacker nutida bondgård.

* Broby Bro
Möt vikingakvinnan Estrid och de runstenar hon reste efter sin familj.

* Arkils tingstad
Vikingatida lag och ordning vid en av Sverige mest välbevarade tingsplatser.

* Orkesta kyrka
“Ulv har i England tagit tre gälder” är en runsten som är med i de flesta vikingatida böcker, hör varför. Vi besöker kyrkan från utsidan.

* Jarlabankes Bro
“Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig själv medan han själv levde”, hör om Jarlabanke, stormännen och hans tid.

Enskilda guideplatser
Vi har ett gäng olika guidningar vid olika enskilda guideplatser, främst inom Vallentuna kommun.

Enskild guideplats – Arkils Tingstad 1h
Välkommen tillbaka till Vikingatiden, 800-1050 e.kr.
Besök Arkils Tingstad, en av Sveriges bäst bevarade tingsplatser, och få en guidning om vikingatida och medeltida lag och ordning. Hör även om vikingatidens slavar, dess samhälle och om vikingatiden i stort.
Vet du vilket straff som gavs för häststöld under vikingatiden?
Eller vad en kvinna kunde göra om hon ville skilja sig?

Hör om vikingatiden, det omvälvande 1000-talet, och hur Vallentunas Arkils Tingstad var en del i ett större sammanhang, ett nätverk av tingsplatser och en plats som knytas till kungavalet vid Mora Stenar.
Utforska vikingatida lag och ordning med oss.

Den här guidningen fokuserar på tingsplatsernas roll i det vikingatida samhället men vi berättar också om vikingarnas religion, runor, runstenar, fartyg, lagar och mera där till beroende på vad du vill veta.
Längd: 1 timme, guidningen börjar på parkeringen vid Arkils Tingstad på Tingvallavägen i Vallentuna.

Enskild guideplats – Vendeltid vid Vada Sjökullar, 1h.
Följ med oss på en resa i tiden, till en tid som lade grunden för vikingatiden!

Upptäck Vendeltiden, centralplatser och småkungadömen som låg i fejd med varandra. Upptäck en mindre känd del av Sveriges historia, en epok som borde vara bli lika känd som vikingatiden!

Upptäck doldisen Vada Sjökullar och dess forna centralplats. Se de få rester som är kvar; tre mäktiga gravhögar som finns nära Vada kyrka och Brottby idag.
Guidningen handlar om livet under Vendeltiden (500-800 e.kr).

Vendeltiden är en tid av kamp om makt och rikedom, där centralplatserna och deras hövdingar konkurrerar med vapenmakt och vackra föremål. Detta är ett samhälle där social ära betyder mycket och där våld är ett legitimt medel för att få kontroll över andra.

Vada var på 600-talet en av flera central-platser i Mälardalen, Nordians Hög en annan. Centralplatserna var maktcentrum där samhällets handel och rikedom frodades. Här möttes dåtidens rikaste invånare i Uppland som festade och njöt av importerade lyxglas från kontinenten.
Välkommen till det vendeltida Vallentuna vid Vada sjökullar!!

Vid Vada Sjökullar hör du om
* Storgården vid Vada
* Långhundraleden – järnålderns “motorväg”
* Vendeltida fester och gåvor
* Vendeltidens jordbruk och kläder
* Vendeltidens begravningsritualer
* Vendetida hantverk och handel
* Vendeltidens hedniska religion
* Skillnader och likheter mellan vendeltid och vikingatid
Längd: 1h.

Vi har fyra olika vendeltida guidningar att välja mellan!
* Vada Sjökullar, ett höggravfält med 3 kungshögar
* Nordians Hög, en 12m hög och 30m i diameter stor gravhög (endast vid email-förfrågan)
* Upplev Vendeltidens båtgravar vid Valsgärdes båtgravfält (endast vid email-förfrågan)
* Vandringen Forntid i Vallentuna centrum, där vi besöker Hövdingaparken, och får veta mera om krigaren HaukR.

Komboguidningar – två platser istället för en 
För den riktigt historiesugne erbjuder vi kombo-guidningar när vi har två sevärdheter som vi guidar istället för en. Dessa ligger ca tio minuters gång från varandra men ofta mindre än så. Vi har flera olika alternativ vilket du ser nedan!

Vada under Vendeltid och Medeltid – Vada sjökullar och Vada kyrka (Vendeltid och kyrkohistoria) (FINNS EJ OVAN ÄN)
Tid. 1.5h

Vada sjökullar
Vid Vada fanns på 600-talet ett stort maktcentrum, en centralplats. Vada var en av flera centralplatser i Uppland. Här fanns politisk och ekonomisk makt. Vada var en plats styrd av en mäktig hövding och hit kom varor från när och fjärran. De tre stora sjökullarna är gravhögar som visar på platsens rikedom.

Vada kyrka
Vada kyrka är ifrån slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Kyrkan byggdes från början som en gårdskyrka till Vada gård och ersatte en tidigare träkyrka. Denna guidning inkluderar ett besök inne i kyrkan.

Vada kyrka är från den andra generationen av kyrkor i Sverige, den romanska. Under 1200-talet byggdes tusentals nya kyrkor i landet. Man började bygga i sten istället för i trä och de nya kyrkorna behövdes för att varje socken skulle ha en egen kyrka.

Vada kyrka har många spännande inventarier, en del finns i kyrkan och en del på museum. I kyrkan finns runstensfragment, en  besynnerlig grav kopplad till Gustav II Adolf och mer därtill.

 

Kvinnomakt under vikingatiden – Markims kyrka och Snåttsta – (Vikingatid och Kyrkohistoria) (FINNS EJ OVAN ÄN)
Tid: 1h

Markims kyrka
Kyrkan ligger på en kulle som troligen var en hednisk kultplats innan befolkningen blev kristen. En offerkälla har hittats på platsen. Kyrkan uppfördes i början på 1200-talet och är ett utmärkt exempel på en klassisk romansk landskyrka i Norden. Troligen är guidningen här endast utanför kyrkan.

Snåttsta
Inga av Svartsjölandet (även kallad Inga i Snåttsta) var en vikingakvinna som reste 4 runstenar på Snåttsta gård. En ovanlig bedrift av en vikingakvinna, hör vad vi vet om hennes liv och om kvinnornas situation under vikingatiden. Vi ska se på den häll och de runstenar som fortfarande finns kopplat till gården.

Vikingatida broar – Broby bro, Fällbro och Jarlabankes bro
Tid: 2h

Jarlabankes bro
Vikingastormannen Jarlabanke byggde flera broar och vägar. Han var en stolt man som lät resa 6 stenar till minne över sina bedrifter.

Broby bro
Här låg Jarlabanke-släktens begravningsplats. Broby är idag känt för att Estrid är begraven här. Estrid är känd för att hon gav sig av på en Pilgrimsresa till Jerusalem.

Fällbro
En mycket spännande plats med flera runstenar som berättar om dåtidens Täbybor. Fällbro gård ligger kvar på samma ställe som vikingatiden och det finns även ett stort gravfält knutet till gården som är synligt än idag.

Vikingatida tingsplatser – en guidning vid Arkils tingstad och Jarlabankes runsten (Vallentuna kyrka). (FINNS EJ OVAN ÄN)
Tid 1h

Arkils tingstad
Vid Vallentunasjön byggdes i början av 1000-talet en tingsplats. Här styrde den lokala aristokratin Vallentuna härad. De tog beslut för bygden och löste tvister. Tingsplatsen var det första riktiga fröet till en svensk parlamentarism.

Jarlabankestenen vid Vallentuna kyrka
Jarlabanke var en rik storman som levde under 1000-talet i det som i dag är Täby socken. Han låg bakom flera brobyggen och vägbyggen i sitt hundare. Han var nog också en mycket självgod man eftersom han reste 6 stenar åt sig själv.