Skip to primary navigation Skip to content Skip to footer
Back to The Swedish History And Viking Age Blog

Ögonvittnet om Stockholms blodbad – 500 år idag

“den 8 november…lät han (Kristian) halshugga två biskopar, Vincent av Skara och Matthias av Strängnäs, riddare och adelsmän, borgmästare, rådmän och borgare – över 120 personer – och jag, Olaus Magnus, kanik från Linköping, beskådade allt detta med fasa.”
Denna översättning till svenska från latin, nedskriven av Olaus Magnus i brodern Johannes Magnus bok, skildrar Stockholms blodbad som i år, och denna dag, har sitt 500-års”jubileum”.

Viktigt att komma ihåg är att inte alls blev halshuggna utan Stockholms stads borgare och rådmän som dödades hängdes då halshuggningar var för adelsmän. Du kunde dock i normala fall, om du inte gjort allvarligare brott, “uppgradera” ditt dödssätt om du betalade extra. I sthlm kostade det 5 Skilling för halshuggning istället för hängning under en del av historien vilket skulle skrapas ihop av dina efterlevande eller dig själv. Av denna summan fick bödeln betalt för jobbet han utförde men mer om det, bödelskontrakt och hur du blev vald till bödeln på en av våra guidade turer.

Stockholms blodbad, Olaus Magnus ögonvittnesskildring av blodbadet. 2018
Fotot skildrar den handskrivna sidan som citatet är hämtat ur vilket upptäcktes så sent som 2018 efter ett inköp till KB i mars 2018.
Boken knyts till Olaus Magnus bror Johannes Magnus vilket skänkte krönikan Gesta danorum (Danernas bedrifter), som trycktes i Paris 1514, till Bigittinerorderns hus där Olaus Magnus länge var föreståndare. Denna sidan går under signum “HS D461b”.

Hör mera om bödlar och Stockholms blodbad på en av Sweden History Tours guidade stadsvandringar om medeltiden eller på Stockholms blodiga historia.