Skip to primary navigation Skip to content Skip to footer

The Swedish History And Viking Age Blog

Stockholms historia

Ögonvittnet om Stockholms blodbad – 500 år idag

“den 8 november…lät han (Kristian) halshugga två biskopar, Vincent av Skara och Matthias av Strängnäs, riddare och adelsmän, borgmästare, rådmän och borgare – över 120 personer – och jag, Olaus Magnus, kanik från Linköping, beskådade allt detta med fasa.” Denna översättning till svenska från latin, nedskriven av Olaus Magnus i brodern Johannes Magnus bok, skildrar…